Đã Đóng

aplikacja ico

7 freelancer đang chào giá trung bình zł1468 cho công việc này

zł833 PLN trong 3 ngày
(13 Nhận xét)
5.0
altarsft

Hello sir ,we have done the similar work before , we have experience of ICO development , white papper, roadmap , lending , wallets creating the tokens based on ETH ERC20, Private block chain based on the opensource p Thêm

zł1666 PLN trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
4.0
zł1666 PLN trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.5
zł1666 PLN trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.2
zł1666 PLN trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
2.1
zł1666 PLN trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zł1111 PLN trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0