Đang Thực Hiện

16th april project for procoder

as discussed for delivery tomorrow.

Kỹ năng: Java

Xem thêm: procoder, project time delivery report, timely delivery project, slogan creator project delivery, grid template project delivery, need project tomorrow, time delivery project graphs

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Vancouver, Canada

Mã Dự Án: #1026760

Đã trao cho:

procoder898

As discussed.

$80 USD trong 1 ngày
(89 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

Codetop

I can finish the job within a day and I have a very vast experience in JAVA/J2EE .

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0