Đã Đóng

Camunda With Java

Job Description:

Need developer with good experience on Camunda With Java

Kĩ năng: Java, Kiến trúc phần mềm, PHP, JavaScript, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vishakapatnam, India

ID dự án: #35816339

3 freelancer chào giá trung bình ₹750/giờ cho công việc này

maadirajudata

Hi , I have good experience with Camunda and java , please inform business process the project is about Timelime and budget. Regards

₹875 INR / giờ
(62 Nhận xét)
6.0
shkmass11

I have overall 8+ years of experience and around 2 years of experience in Camunda BPMN, DMN with Springboot integration of Camunda engine. I've successfully implemented BPMN process and DMN and deployed and managed th Thêm

₹1000 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0