Code Java cho mobile app đơn giản

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Code Java để tạo một mobile app đơn giản là bài tập ở trường cấp 3. Lương tốt - 5tr cho toàn bộ project

Java Mobile App Development

ID dự án: #25623231

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$245 cho công việc này

kevindoan2705

Tôi có thể thực hiện được. Hãy liên lạc với tôi Phương án : - IDE : Android Studio - Ngôn ngữ : Java - Database : Realm - Mô hình : MVC - Thiết kế : Cần làm rõ trước khi thực hiện -> Install : APK file ( install all Thêm

$240 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0