Đã Đóng

Convert Think Script to Pine Script on TradingView

2 freelancer chào giá trung bình$28 cho công việc này

$35 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
4.8
mutespadd

Hi, I am quite an experience Pinescript developer. For the script I code for you, I will provide you free minor modification for a week. As I write script for my Forex and my friend's future trading, I understand Thêm

$20 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0