Đã hoàn thành

drawing new 3 graphs.

Được trao cho:

shenchilang

Experienced java developer.

$200 USD trong 3 ngày
(46 Đánh Giá)
5.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

tikumishra

What type of Graphs you want?I have something for [login to view URL] check PMB

$150 USD trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
3.6
faru011

hi i am ready to do your project

$150 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Beann13

I will do this personally with you. A honors degree holder in Mathematics(statistics option) and Computer Science, an ardent web, mobile applications developer (Cross Platform development), Programmer (Java, C++, C, Pr Thêm

$194 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0