Đã Đóng

energy effecient virtual machine placement in cloud computing(java language)

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹7777 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
geoker6

Hello , I have experience in cloud computing . Kindly contact me to start working together. BR

₹7777 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0