Đã Đóng

extract images from IBM doors via DXL script

Job Description:

I want to extract images from IBM doors via DXL script

Kĩ năng: Java

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Ahmedabad, India

ID dự án: #27675055

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

ashokanumula9

Hi, I am working as a dxl freelancer. Completed many projects. I have vast experience of 15 years in DOORS and dxl. I am confident that I can complete this task.

₹1500 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0