Đã hoàn thành

FrequentFiller

Được trao cho:

aoefmpes

it is my bit

$60 USD trong 2 ngày
(49 Đánh Giá)
5.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

DoraDaniluc

Please check PM

$40 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.9
deepakmalik557

Work 4 years as a Software Developer. Familiar with Enterprise technologies (Documentum, different Application Servers) and many programming languages. Technical Skills: Documentum ( 2 years ) DC, WebTop, Thêm

$60 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0