Đã Đóng

xây dựng hbase

1 freelancer đang chào giá trung bình $555 cho công việc này

Yknox

Hello, I'm Smile Song, developer in China. I'm interesting your project very well I'm a Good SQL, C++, c#, Python, .Net, swift, object-c, OpenCV, Math, Java, Algorithm expert. I m quite well experienced in these job Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(454 Nhận xét)
8.6