Đã Đóng

IEEE paper Implementation

I want to implement this ieee paper....

Kỹ năng: Java

Xem thêm: ieee paper implementation, implement ieee paper, implementation ieee paper, ieee, ieee paper, ieee java, java implement, ieee paper java, ieee paper data encryption, ieee paper based networking, ieee base paper networking, ieee paper network security

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) shirpur, India

Mã Dự Án: #1056690

5 freelancer đang chào giá trung bình $196 cho công việc này

AshwinSen

Hello, Please view PMB. Ashwin

$250 USD trong 10 ngày
(39 Đánh Giá)
5.7
jalu1111

Please check PMB

$60 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.7
rajh90

i can do it :) pls see PM

$50 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rssoft247

Dear sir, Ready to start the work and we can talk on gtalk:rssoft247 and see my PM. regards rssoft247

$120 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ankasoftware

Please have a look at PMB

$500 USD trong 60 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0