Đã Đóng

Image snapshot of a live video streaming Wowza + Xuggler

Take a image snapshot of a live video streaming from Wowza encoding image between Xuggler.

Paypal

Save live stream bit to png or jpeg image.

Urgent!

Kĩ năng: Java

Xem nhiều hơn: wowza snapshot, snapshot wowza, snapshot xuggler, wowza streaming snapshot, xuggler live streaming, snapshot image xuggler, wowza snapshot video, snapshot image wowza, xuggler wowza, video snapshot xuggler, wowza xuggler image, snapshot live video, live video streaming snapshot, xuggler video snapshot, xuggler snapshot video, wowza video image, wowza video snapshot, snapshot streaming video, wowza, video streaming, streaming, streaming java, Snapshot, image video, streaming live java

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Fortaleza, Brazil

ID dự án: #1060116

4 freelancer đang chào giá trung bình $213 cho công việc này

norpyus

Hello SIr, please check PM.

$250 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
3.3
juliaann

we have developed a similar project.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zaheer0008

It is not diffuclt for me, just give me a chance and take it, thanks

$100 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zanzi

I can do this

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0