Đã Đóng

Image snapshot of a live video streaming Wowza + Xuggler

4 freelancer đang chào giá trung bình $213 cho công việc này

norpyus

Hello SIr, please check PM.

$250 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
3.3
juliaann

we have developed a similar project.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
zaheer0008

It is not diffuclt for me, just give me a chance and take it, thanks

$100 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
zanzi

I can do this

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0