Đã Đóng

Xây dựng bộ chức năng ẢNH (Images)

Hoàn thành càng nhanh càng tốt.

Framework struts 2 - JSP.

1 - Xây dựng chức năng hiển thị ảnh từ CSDL SqlServer (byted) lên trang JSP theo id hoặc name ảnh.

2 - Xây dựng chức năng chống copy - sao chép ảnh.

3 - Xây dựng chức năng lọc + tìm 2 bức ảnh giống nhau.

4 - Xây dựng chức năng tìm 1 ảnh nhỏ trong ảnh lớn.

Chào giá từng phần một - ghi rõ mức giá , thời gian hoàn thành , phần công việc có thể hoàn thành trong nội dung chào giá.

Completed as quickly as possible.
Framework struts 2 - JSP.

Modules :

1 - Develop functional display of images from the database SQLServer (byted) on JSP pages according to id or image name.

2 - Develop anti-copy function -anti- saving images.

3 - Find and Filtering look alike pictures .

4 - Catch small images if they're also appear inside a large image.

Offers partial one - specify prices, completion time, the work that can be completed in content bids.

Kĩ năng: AJAX, Java

Xem nhiều hơn: dung dung, cut images background, export images pdfsharp, website header images, blender model images, vector microphone images, magento store product images, flash images rotator, php automatic crop resize images, thumbnails images oscommerce, uploading bulk images

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8296242

1 freelancer đang chào giá trung bình $1111 cho công việc này

namdt42th

- Đã tham gia các bài toán về xử lý ảnh - Làm bản đồ trên webside - các trang thương mại điện tử - các trang web khai thác thong tin, công thông thin

$1111 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0