Đã Hủy

JAVA Developer

Require a custom device communications server for use with OpenGTS to support the protocol used by the GoSafe / GlobalTrack line of GPS trackers. Must be familiar with OpenGTS. to implement the protocol with CAN9600

full protocol implementation

Kĩ năng: Java

Xem nhiều hơn: a java developer, protocol java protocol, trackers, device protocol, implement protocol java, implement protocol, protocol gosafe, opengts developer device, opengts developer, globaltrack protocol, protocol java, java protocol, opengts custom, gps device developer, gps device opengts, globaltrack server, gosafe gps server, gosafe gps, communications server, opengts gosafe

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Riyadh, Saudi Arabia

ID dự án: #4671685

1 freelancer đang chào giá trung bình $888 cho công việc này

trunix

Hi, I can help You

$888 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0