Đã hoàn thành

Java Mplayer Video Player 2

Write a java program that uses the Mplayer library.

[url removed, login to view]

Display, play and pause video.

wmv on a pc

mov on a mac.

We are not looking for a program that will call the operating system native player.

This application must be an executable jar that doesn't have access to the web.

Kĩ năng: Java

Xem nhiều hơn: java display mplayer, java mplayer, mplayer video player jar, mplayer library java, java mplayer library, video player java, mplayer java, mac operating system, write an mac application, web player, video display, video call, player application, java play, java html, jar, c video library, java jar application, java web native library, mac video player, player wmv, executable mac, native mac, java web native, player play wmv

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) E. Setauket, United States

ID dự án: #1073895

Được trao cho:

RKsolutions1926

Please check your PMB.

$220 USD trong 5 ngày
(10 Đánh Giá)
5.1

7 freelancer đang chào giá trung bình $146 cho công việc này

gutenmorgen11

Hi. I'm sure that I can help you. Please check PM.

$200 USD trong 8 ngày
(5 Nhận xét)
1.0
jaseel

Sir, I have professional working experience in Java application development and programing

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ITWIZGAF

pls see thepmb...

$60 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
0.0
billybonks

im sure i can help

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
neha2011

Hi, Please check PM.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
SaiNageswar

I've lots of experience on java application development and i'm sure I can do this.

$40 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0