Đã hoàn thành

java programmer

Được trao cho:

razink

Hi ! Liferay exprt with 6 years experience .

$166 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $207 cho công việc này

IMSeriousBidder

Hello Sir, I can insatll liferay &SocialOffice for you ,I have used liferay for 3 years, and I am a senior java [url removed, login to view] cosnider my serious bid! Thanks Bing

$247 USD trong 5 ngày
(67 Nhận xét)
6.8