Đã hoàn thành

java project

Được trao cho:

panchanisoft

Regards Hiren

$6 USD / giờ
(6 Đánh Giá)
5.7

5 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

shahzebrahat123

Hi Sir kindly check PM. Thanks

$5 USD / giờ
(4 Nhận xét)
2.9
urssoulmate

Hi, Please share the details. Having expertise in java j2ee application. Thanks and Regards

$4 USD / giờ
(2 Nhận xét)
1.6
vissusowji

I have 3 years of Exp in Java, J2ee. I can do it.

$4 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
armarmarm

Hi, Please send me more details

$3 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0