Đang Thực Hiện

java write thread that checks if calculator process runs Win XP

write a java thread that every 5 sec. check if at least 1 instance of [url removed, login to view] (windows calculator) runs OS is Windows XP.

no GUI, no IDE project files, no packages

[url removed, login to view]("[url removed, login to view] runs");

or

[url removed, login to view]("[url removed, login to view] not running");

is fine.

Kỹ năng: Java

Xem thêm: project calc, thread, java thread, calc, runs, java project calculator, java ide, write win, gui calculator java, gui calculator, calculator java project, java calculator gui, process write, calculator project java, java gui exe, write project files, java calculator project, java write, java gui calculator, veroca01, check instance, java gui system, gui java, gui project java, write java

Về Bên Thuê:
( 162 nhận xét ) Steyr, Austria

Mã Dự Án: #1730462

Đã trao cho:

mrnewict

Hi, please check PM

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
2.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

djfd

see pmb...

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
4.3
diamond1027

Hi, I can do it perfectly. Please see the my review. Best regards.

$30 USD trong 0 ngày
(17 Đánh Giá)
4.1
wqassar

This is simple, I can do it check the attachments

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.4