Đã Đóng

JAVAFX coder needed

i need the javafx coder for my job. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: Java, JavaFX, Kiến trúc phần mềm, Prolog, JavaScript

Về khách hàng:
( 433 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #26247264