Đã Trao

Lan project

Need to connect to 2,3 servers and communicate with each other...................................................................

Kỹ năng: Java

Xem thêm: lan project, run rmi project lan, crsquare, project lan tcp java, design project lan, connect project, need ready software project, need developer project aspnet

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Cleveland, United States

Mã Dự Án: #1688909

4 freelancer đang chào giá trung bình $113 cho công việc này

dobreiiita

Hi, Please share more details. Thanks

$100 USD trong 3 ngày
(243 Đánh Giá)
6.9
diamond1027

Hi, I am ready to start now. I am an java network expert. Regards.

$80 USD trong 2 ngày
(17 Đánh Giá)
4.1
sunview212

Dear. I'd like to know more details. May I expect your reply now? Thank you.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tusharrungta

More details please

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Mj7FM0x4I

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0