Đã Đóng

Map reduce

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

GrynWork

Java developer experience over 4 years I can start working immediately. Let's discuss details in chat. Thanks

$25 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.4