Đã Đóng

Cần tìm người mod lại ứng dụng

2 freelancer chào giá trung bình$15 cho công việc này

Nguyenvandan868

Mình sẽ build ứng dụng trong ngày ngay khi mình nhận được app và icon của bạn. Mong được hợp tác với bạn.

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nhozmap0

I will do my best to make you satisfied and don't let you fail ????????????????????????

$10 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0