Đóng

Need Java Training - Microservices and Spring boot and more...

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $106 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

any professional trainer who can teach me Java. im good at core Java. im a jr. software programmer. Want to learn advanced topics like Spring, Spring boot, RESTful, Microservices other topics to help crack interviews.

My budget is 100USD. Looking for a experienced training professional

Let me know what and how you can handle.. Please help.

Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online