Đã Đóng

[Đồ án tốt nghiệp] Xây dựng chức năng video call cho website (spring boot + reactjs, WebRTC). [simple project] build video call feature for website (spring boot + reactjs, WebRTC)

Website tổ chức lớp học online (mỗi lớp 1 học sinh, 1 giáo viên). Call video gồm: thực hiện cuộc gọi từ học sinh đến giáo viên hoặc ngược lại (dựa trên id của lớp học có giáo viên và học sinh này), share màn hình, Khi kết thúc cuộc gọi thì trả về duration của cuộc gọi. Database và các api cơ bản đã có sẵn.

There are some online classes(1 student, 1 tutor). feature: make call from a student to tutor or from tutor to student, share screen, return duration when the call ends. Database and some basic APIs are available.

Kĩ năng: Java, Java Spring, React.js, JavaScript

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Quang Tri, Vietnam

ID dự án: #30389072

5 freelancer chào giá trung bình$412 cho công việc này

andrvarabei

Hi, sir! [login to view URL] I have a heavy experience in Jitsi customization. I 've done many customization in React, Laravel, Asp.Net. I can install J Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.3
sharmaalana1

HI I am experienced in JavaScript React.js Java Spring etc I can start right now but i have few doubts and questions lets have a quick chat and get it started waiting for your reply

$140 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
datingwebma

Start own live classes or paid courses LMS platform with PaidVideochat / FansPaysite solution: [login to view URL] * Turnkey customizable WordPress LMS site, with follower monetiz Thêm

$99 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.8
alokauth

@@ WILL MAKE IT DONE WITH ALL MENTIONED DETAILS, LOOKING FOR LONG TERM BASIS @@ ## Ready To Start Right Away ## What I am going to do if you hire me:- ============================== * You will get time to time Update Thêm

$220 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.9
tufaadrian

This PaidVideochat tutor LMS site solution is what you may be looking for. Quickly setup and own turnkey HTML5 live video conferencing WP platform: [login to view URL] * Mobile f Thêm

$99 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0