Đã Đóng

Olympus DAO fork -- 2

I need a developer to fork Olympus DAO

Kĩ năng: Java, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C, Lập trình C++, Quản lý website

About the Client:
( 0 nhận xét ) Lagos, Nigeria

ID dự án: #32607379

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

davidkim24

Olympus DAO fork -- 2 Hi there! Dear client, I have over 5 years of experience as an academic professional. As a result, i have wide pool of knowledge in C Programming, Java, Website Management, C++ Programming and S Thêm

$80 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0