Đóng

Openhabian Rules for my small Openhabianpi project

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I would like a function build for a not standard HUE switch to turn a lamp on and off and dimmer for a HUE bulb.

Function 1 - shortpress Turn lamp on, long press dimmer up from current lightstatus to 100

Function 2 - shortpress Turn lamp off, long press dimmer down from current lightstatus to 0

I would like to call the function (in order not to set it up for every bulb) like

rule Kitchen DimmerUP switch1 bulb1 or whatever the function is called

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online