Đã Đóng

Out Source Client

Job Description:

Tôi có 1 client game j2me và tôi cần tìm người có thể làm outsource client đó để tôi có thể chỉnh sửa code của nó.

Kĩ năng: Java, Phát triển game, J2ME

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Da Nang, Vietnam

ID dự án: #27934785