Đã hoàn thành

C++ Programming

Được trao cho:

$27 SGD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.8

5 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

$56 SGD trong 1 ngày
(69 Nhận xét)
6.9
$27 SGD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
6.9
$30 SGD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
pdnitkkr2

Hello Dear, Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and I have already worked on a similar project Relevant Skills and Experience. Relevant Skills and Experience I have Thêm

$31 SGD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0