Đã Đóng

Viết phần mềm

10 freelancer chào giá trung bình$352 cho công việc này

TenStar718

Hello, and thanks for the opportunity to bid on your project. I am an expert in many different area’s of web and mobile applications based on the following languages: PHP, MySql, HTML5, Java (Web and Android), and Thêm

$526 USD trong 10 ngày
(17 Nhận xét)
5.3
quanlitysource

i am experiment java. tictactoe is simple app. let me help you with this

$250 USD trong 2 ngày
(48 Nhận xét)
4.9
pivn

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 2 ngày
(15 Nhận xét)
4.7
raiakanksha49

A proposal has not yet been provided

$526 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
4.6
binquangbk

Chào bạn, mình khuyên bạn chân thành là KHÔNG nên award cho những freelancer đặt giá quá cao như thế này. App này không phức tạp như bạn nghĩ đâu :) Mình có thể làm cho bạn với giá thấp hơn rất nhiều. Nếu bạn có yêu Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
2.9
bigneo

Hello you, I am Java developer of SAMSUNG company and also lecture of university, so, I think I will help you to develop ur app idea so fast. I also want to work with you long time on many projects. Firstly, we will fo Thêm

$277 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.7
phucvinhnotes

Hi, I can do this game in Java. please let me know if you have any questions. Thank you very much. Phuc

$327 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
giovannicontardi

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$555 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thanhvanqb

tôi tự tin với khả năng lập trình java, tôi đã làm các ứng dụng tương tự và có thể hoàn thành ứng dụng nhanh nhất có thể.

$277 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nghianguyenkhtn

I'm working on Java for a big outsourcing company. I have much experience in Java program. I'm working hard and finish on time.

$250 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0