Đã Đóng

script installation

hello,

i have two scripts to install

they can be downloaded at [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

there will be alittle text editing

the scripts were developed using java

we have a web hosting account

Kỹ năng: Java

Xem thêm: java script install, install java scripts, install openkm, hperp, java installation, editing script, java scripts, OpenKM, 2011 java script, hosting installation, open text file using java swing, web script installation, JASIG, script developed, sort text file using java, scripts installation, web hosting script, using java client axis web service, sorting text file using java, install java script, place cursor text field using java script, parsing text file using java, script editing, hideshow text using java script, java hosting

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) abuja, Nigeria

Mã Dự Án: #1028038

4 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

vunv

Check your PMB

$50 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.9
Akshaj

i'm ready to do this job please send me the details of this job

$45 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
awaisbajwa

i can complete your work

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fincher

I can complete this quickly.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0