Đang Thực Hiện

Setup Apache Kafka Cluster

Được trao cho:

$40 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

roseindia

I can setup this for you. Relevant Skills and Experience I want to know on how many machines it needs to be setup? Proposed Milestones $45 USD - setup completion

$45 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$32 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0