Đã hoàn thành

simple java jni dll method call

Được trao cho:

pureMJ

please check the PM

$30 USD trong 2 ngày
(9 Đánh Giá)
3.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

artanisz

I did that back in 2004.

$30 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
4.6
monumichael

Hi, Please check your mailbox Regards, Michael

$50 USD trong 0 ngày
(14 Nhận xét)
4.2