Đang Thực Hiện

small job in java

small job in java

Kỹ năng: Java

Xem thêm: job in, small job, java small, small java job, job java, java small job, queue java job code, junior java job serbia, forex java job, modbus java job, java outsourcing small project, java job betfair, bucharest java job

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Oxford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1015910

Đã trao cho:

deadhunt

I can help you.

$30 USD trong 1 ngày
(34 Đánh Giá)
4.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $87 cho công việc này

govind99

We can Help you Please check our PM

$200 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
2.7
Outcast

Hi. I want to take a job. Please clarify the task. I am Oracle Certified Java Programmer.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0