Đang Thực Hiện

small job number 5

small job number 5

Kỹ năng: Java

Xem thêm: small job, java small, small java job, captcha number job, phone number job, number job postings day, job small task, job small restaurant, job number, job java, java small job, auto job number generator

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Oxford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1020835

Đã trao cho:

deadhunt

As discussed

$30 USD trong 1 ngày
(34 Đánh Giá)
4.7

11 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

IMSeriousBidder

Hello, Please check your inbox Thanks

$32 USD trong 0 ngày
(110 Đánh Giá)
7.4
barundebnath

Please send project details.

$30 USD trong 2 ngày
(39 Đánh Giá)
5.3
csanuragjain

I am ready to work. Can you plz send me project details.

$30 USD trong 1 ngày
(22 Đánh Giá)
5.1
roshish

Java expert here.

$30 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
4.4
fahien

please view pm

$30 USD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
4.3
sanubajoria

Please check the pm

$33 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.8
cricetus

Hello. I'm interested in your project. Please, check your PMB. Thank you, Tim!

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
3.5
siamsoft061

sir, i have four years experience in java. i am expert in muti-threading, socket programming,IO,GUI,applet. I am ready to work

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.9
srilu1238

hi.. i m ready to work

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lthvinh

I'm ready for this task.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0