Đã Đóng

Software Architecture expert Needed -- 3

Job Description:

I need the Software Architecture expert needed .Please bid if you are the expert. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: Java, PHP, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm

Về khách hàng:
( 413 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #23528019