Đang Thực Hiện

System Development Documentation

Help to produce a set of System Development Document

Kỹ năng: Java

Xem thêm: system development, java system, system java, card development system projects, website development system

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) HK, Hong Kong

Mã Dự Án: #1025940

3 freelancer đang chào giá trung bình $339 cho công việc này

IMSeriousBidder

Hello Kenny, As discussed!

$258 USD trong 7 ngày
(106 Đánh Giá)
7.3
pixarsolution

I know complete SDLC process and can develop system documents for you.

$500 USD trong 6 ngày
(18 Đánh Giá)
6.0
javkid

need more info money is not a big deal, after satisfication pay the money

$259 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0