Lập trình viên am hiểu về TCP/UDP/Network/VPN

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần lập trình viên giỏi, có kinh nghiệm về network programing

TCP/UDP/VPN

.NET Lập trình C Lập trình C# Lập trình C++ Java

ID dự án: #12787944

Về dự án

10 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

10 freelancer chào giá trung bình₫12248199 cho công việc này

hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 6 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under linux environ Thêm

₫10000000 VND trong 10 ngày
(121 Nhận xét)
6.8
anuragiitk

I am an IITK graduate and I have 9 years of experience in software development. I have 100% completion rate and I have finished all the projects with the highest level of customer satisfaction. I usually finish project Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(16 Nhận xét)
4.6
Agiletechstudio

sir I have 5 year + experience in desktop and web applications. I will give you best and optimal solution within time.

₫13315329 VND trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
3.7
khanhptktmt

VPN thì mình chỉ nắm được nguyên lý thôi vì toàn dùng sản phẩm có sẵn nhưng lập trình socket tcp udp thì mình thạo nhé cả trên java với c, c++, c#. Có gì liên hệ với mình để trao đổi thêm nhé

₫15555556 VND trong 30 ngày
(5 Nhận xét)
2.9
shiva212

I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident I can exceed your expectations.I can complete your project on time and within your budget.I can assure you that if you work with me once Thêm

₫10750000 VND trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DTechs

over 10 years of programming,having programmed extensively in C++C#,MT4,Java, C,VB, AI,TCP/VPN Excel programming , web development etc and many more languages. Ability to consult and Program to clients need and ensu Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0