Đã Đóng

Viết tool auto chơi game trên giả lập LDplayer -- 2

Xin chào,

Tôi đang cần viết tool chơi game Top eleven trên giả lập. Tool thuộc dạng khó và công việc xử lý cũng nhiều.

Tool sẽ hoạt động cơ bản như sẽ mời bạn bè đá giao hữu hàng ngày. Khi vào trận sẽ thay toàn bộ cầu thủ trước thời gian yêu cầu. Hết trận sẽ kiểm tra lại tình trạng cầu thủ. Cứ lặp lại như vậy

Kĩ năng: Java, Phát triển cá nhân, Phát triển phần mềm, Phát triển game, Unity

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #33704630

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

d1mangolub

Hello_________________________________________⭐ I read the whole concept of the project and I am very interested in your project. I can do it well depending on your requirements. My skill, creativity, effort and everyt Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.5