Viết tool auto chơi game trên giả lập LDplayer -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Xin chào,

Tôi đang cần viết tool chơi game Top eleven trên giả lập. Tool thuộc dạng khó và công việc xử lý cũng nhiều.

Tool sẽ hoạt động cơ bản như sẽ mời bạn bè đá giao hữu hàng ngày. Khi vào trận sẽ thay toàn bộ cầu thủ trước thời gian yêu cầu. Hết trận sẽ kiểm tra lại tình trạng cầu thủ. Cứ lặp lại như vậy

Java Phát triển cá nhân Phát triển phần mềm Phát triển game Unity

ID dự án: #33704630

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

d1mangolub

Hello_________________________________________⭐ I read the whole concept of the project and I am very interested in your project. I can do it well depending on your requirements. My skill, creativity, effort and everyt Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.5