Đã Đóng

Xây dựng trang web

Hiện tại source code mình đã có. Theme và portlet cũng có sẵn hết.

Portlet do đơn vị khác xây dựng, bàn giao có thể có bug nên không sử dụng được một vài chức năng.

Mình cần một code am hiểu về liferay bản 6.2 và xử lý công việc nhanh.

Trao đổi trước qua inbox và teamviewer.

Kĩ năng: Java, JSP

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Danang, Vietnam

ID dự án: #10181560

4 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

DHSprout

Hi I have 3+ experience in web development. I did many job like this. I have strong knowledge of Mysql, Oracle, Database Design and I have also strong knowledge in languages like Java, JSP, PHP, Javascript, Boo Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.6
agrawalsh95

I have done mtech and we are very comfortable to finish it project as we have good technical team and having multiple projects . we had already completed web projects on time and according to customer satisfication. Thêm

$30 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gramali

We have good experience in Liferay theme and portlet development. Please share the source and document, if any. We will fix the issues and demonstrate.

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kahaider

8+ years of extensive experience in development / deployment of Internet, Intranet, Client/Server, Distributed and Object Oriented technologies. 3+ years of lead experience in Liferay Portal Development and Administ Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0