Write some Software

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Cần gấp:

Lập trình hệ thống Ocs trên nền Java, JSF

Y/c onsite tại cty

Java

ID dự án: #11209681

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình $16/giờ cho công việc này

micheal4299

Contact me. I can assist you. I also have experience in working on a similar application. I can get it done before deadline. Let me know if you need any help?

$16 USD / giờ
(8 Nhận xét)
4.7
kunalvineeta5

I have made a software on sports management in my summer training using Core Java. So I have a little bit of experience of how to make a desktop application.. I am a keen learner as well... I want you to give me a chan Thêm

$16 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0