Đã Đóng

TV embedding

I need to embed the tv signal captured from a TV card inside a website. This will be the base of a web based app.

Can somebody write some kind of plugin to achieve this?

Kỹ năng: ActionScript, Javascript

Xem thêm: achieve card, tv app, actionscript app, need somebody write, iphone app based city, app store description html, javascript embedding website, embed web javascript, card plugin, embedding javascript website, looking somebody write article, embed javascript website, job based zip, embed website javascript, javascript embed website, javascript actionscript

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Torrevieja, Alicante, Spain

Mã Dự Án: #1720389

2 freelancer đang chào giá trung bình $950 cho công việc này

sugengMulyono

please see pm, thanks

$400 USD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
3.4
WUS6s2aF5

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0