Đã hoàn thành

152885 Ajax Template Kitchen SInk

I would like the kitchen sink template edited.

Find the Kitchen sink scripts from Google code:

[url removed, login to view]

See the demo here:

[url removed, login to view]

I would like the main page and 4 other pages, 2 tabs 2 tress. (see image)

On the first tab page I want 20 tabs for pages to hold text

On the second tab page I would like 5 tabs for text and 15 for images.

On the trees page I would like them as they are with each final part of the tree a link.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: html 5 with javascript code template, find template, demo html 5, webtoolkit, kitchen, ajax pages, html javascript tree, kitchen sink, template main image, javascript tree, link ajax, html javascript tabs, ajax tab, documentation template, tab tree, template html ajax, code ajax, page template ajax, kitchen images, page tab template, tab page template, html tab template, tab template, tree template, template ajax

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1899066

Được trao cho:

astong

Details on PMB.

$15 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
1.7