Đã Hủy

Facebook app invite JS 2

I have some JS that use ran gets all friend ID attached to your account. It is run by copying the code into the address bar.

I need to code modified so that it invites those friends to an application.

Kĩ năng: AJAX, Quảng cáo trên Facebook, Javascript

Xem nhiều hơn: friends invite, facebook invite app, invite facebook, ajax.js, invite friends, attached app, run facebook, bar code app, invite code, app modified, friends friend invite, facebook app code, address facebook, invite friends code, invite facebook friends application, invite facebook friends code, invite friends facebook javascript, invite friends javascript, invite friends facebook app, app invite friends facebook, bar app, run facebook account, bar code facebook, application ajax facebook, run app

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) point cook, Australia

ID dự án: #1022012

5 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

MuktoSoftware

Please check inbox. Thanks.

$50 USD trong 1 ngày
(43 Nhận xét)
6.2
lancerbd89

dear sir , please cheek PMB

$100 USD trong 10 ngày
(100 Nhận xét)
5.7
ujhgj

Hello, check your PM please.

$50 USD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
4.7
sincere1234

sir iam ready

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tyuytuyi

Please check your PMB.

$30 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0