Đang Thực Hiện

142946 Charset issue

I have a page with cyrillic charset. i have a search form which will give results for UTF charset. i need when user submits search form it should get results in UTF charset.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: charset javascript, cyrillic, charset

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Tashkent, Uzbekistan

ID dự án: #1889121