Đã hoàn thành

166199 Clone naming software

I want a clone of the following program.

[url removed, login to view]

It should be a web-page written entirely in Javascript, and function identically to the above program. It can look different, but doesn't have to.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: naming, name naming, zip software, javascript clone web, clone web page software, can clone program, web clone software, web page clone, software web clone, clone software web, clone web page, javascript web function

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Louisville, United States

ID dự án: #1912391

Được trao cho:

gcsaba2

Please read my message in the PMB

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0