Đang Thực Hiện

7482 Code a template

Have image file made for me but graphic artist can't code templates. Need you to code template to a script i bought. Script already has 1 template as referance... Need it done asap thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Javascript

Xem nhiều hơn: to code, c code template, code graphic, graphic code, code template, code t, artist templates, bought template

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) miami, United States

ID dự án: #1758351