Đã hoàn thành

121506 iframe check and re-direct

My news pages are displayed using an iframe

I would like a script that will check to see if the page being displayed has the main HTML page around it, or just being displayed on it's own

If the page is being displayed on it's own it should re-direct itself to open with the full page.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: iframe, check, check html, iframe news script, check iframe, iframe html, page direct, javascript check iframe, javascript open full page, javascript check, html iframe, check iframe javascript, script iframe, javascript iframe, iframe script

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) LONDON, United Kingdom

ID dự án: #1867672

Được trao cho:

sherkat

it's more than easy

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0