Đã hoàn thành

118147 iframe - simple project

I'd like somebody creating an iframe in a document I have. Clicking on the links contained in the iframe should open a new document.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: iframe, document simple project, simple project document, clicking project, javascript simple project, iframe simple, simple project javascript, simple iframe, javascript iframe

Về Bên Thuê:
( 190 nhận xét )

ID dự án: #1864315

Được trao cho:

mfurqansl

Check Pmb :)

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0