Đang Thực Hiện

149236 javascipt string validation

See attached file. VERY quick job.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem thêm: Javascipt, validation file, file validation, string javascript, javascript string

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Middlesbrough, United Kingdom

Mã Dự Án: #1895415

Đã trao cho:

valantsl

Please check PMB. Thank you :) Best Regards, Valant

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0