Đã hoàn thành

154506 JavaScript Code Problem

Hi,

I tried this over and over again and i can't make it work, if you know more javascript than me, please take a look at the file attached...

James

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem thêm: javascript problem, problem javascript, javascript code, code t

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1900690

Đã trao cho:

etylocussl

Hi, please check PMB. Thanks

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0